uKit
Întrebări și răspunsuri

Pentru a crea adrese de e-mail personalizate, puteți utiliza orice serviciu care oferă această opțiune, precum domain.yandex.com. Crearea unei adrese de e-mail prin intermediul acestui serviciu este ușoară și rapidă, trebuie doar să urmați pașii prezentați pe site-ul acestora.

Pentru a realiza o adresă de mail în baza domeniului, trebuie să modificați setările DNS ca și confirmare. Dacă aveți întrebări cu privire la crearea unei adrese de e-mail, nu ezitați să contactați echipa de Asistență Tehnică.